HÜDA PAR: `Hizmet ve Adalette, Din Farkı Gözetmeyiz`

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR), Midyat Belediye Başkan adayı Selahaddin Yeniay, İlke Haber Ajansı`nın sorularını yanıtladı.

HÜDA PAR: `Hizmet ve Adalette, Din Farkı Gözetmeyiz`
12 Ocak 2014 - 13:10

Hür Dava Partisi, HÜDA PAR, Midyat’ Belediye Başkan adayı Selahaddin Yeniay, İlke Haber Ajansı’nın (İLKHA) sorularını yanıtladı.
 
İLKHA- Belediye Başkanı seçilmeniz durumunda, Midyat için ne gibi projeleriniz var?
 
Yeniay: “Midyat için düşündüğümüz projelerde, kimi alanlarda sıfırdan bir çalışma gerektirenleri var, kimi alanlarda da daha önce yapılmış çalışmaları geliştirmek üzerine kurulu olanları var.
Bunları maddeler halinde sıralayacak olursak; Alt yapı çalışmaları kapsamında  su şebekesinin geliştirilmesi, kanalizasyonun geliştirilmesi ve kanalizasyonu olmayan mahallelere bu hizmetin ulaştırılması. Şehrin bazı noktalarında taşma ve koku gibi sorunların Kanalizasyondan kaynaklı sıkıntıların giderilmesi, alt yapı konusundaki çalışmalarımızdan  bir kaç tanesidir. Ayrıca su faturasını vatandaşın lehine düzenleyerek, maddi durumu düşük olan ailelerden belli bir limite kadar ücret almamak da hedeflerimiz içerisindedir.
 
Bunun  yanı sıra, şehircilik hizmetlerinin gereklerini yerine getirmek, yolların, cadde ve sokakların, daha pratik ve seri bir şekilde temizliğini sağlayarak  düzene sokmak. Zabıta çalışmalarını disiplin altına almak, itfaiye  hizmetlerinden vatandaşların vaktinde faydalanmasını sağlamak, çöpleri zamanında toplamak ve halkın sağlığını korumaya yönelik hizmetler geliştirmek, İlçemizde ekonomiyi ve turizmi geliştirmeye yönelik de  projelerimiz var.
 
Eğitime yönelik projelerimiz kapsamında  da,  okuma salonları, mesleki eğitim atölyeleri, okul öncesi eğitime yönelik alanlar, uygulamaya yönelik beceri kazandırma atölyeleri ve kütüphaneler kurmak.
Sosyal hizmetler kapsamında, fakir  ve  yetimler  için sığınma evleri açmak, nizalı, dargın ve sorunlu aile ya  da  tarafları barıştırmak için imam, öğretmen, sosyolog ve ehil kişilerden oluşan Barıştırma Komisyonları oluşturmak, muhtaç ailelere çalışacakları iş  imkanlarını araştırmak, gıda, giyim, eğitim ve nakit konusunda yardımcı olmak gibi hizmetler projelerimiz  arasındadır.
 
Ulaşım hizmetleri alanında, Belediyenin bünyesinde var olan ulaşım ağını geliştirmek, güzergah, durak ve araç sayısını daha yaygınlaştırmak,  projelerimiz  arasındadır.
 
Kültür ve spor hizmetlerine yönelik olarak ta var olanları geliştirmenin yanı sıra, kütüphane, spor alanları oluşturmak, tarihi ve kültürel eserlerin korunmasını sağlamak, Park bahçe ve yeşil alanların oluşturulması, mesire yerleri yapılması ve bunların korunmasını sağlamak, en önemlisi de ilçemizde var olmayan,  ihtiyaca cevap verecek  bir Kültür Merkezi ve Konferans Salonu  oluşturmak. Bunları yapmak bizim projelerimiz arasındadır.
Tarım ve hayvancılığın geliştirilmesine yönelik projelerimiz de var. Genel başlıklar halinde bahsettiğimiz projeler bunlarla bitmeyecek, daha fazlasını yapmak için Allah izin verirse elimizden geleni yapmaya çalışacağız.”
 
İLKHA-Halkımız sizi tercih edip Belediye Başkanlığı makamına getirirse nasıl başkan göreceğiz?
 
Yeniay: “Öncelikle  şunu belirtmek  isterim ki, bu makama geldiğimizde bu bizim açımızdan sorumluğumuzu katlayan bir durum olacaktır. Halkın hizmetkarı olarak, dikkat etmemiz gereken prensiplerimiz  var, Allah bizi bu konuda muvaffak etsin inşallah. Biliyorsunuz Hüda Par olarak ‘Dürüst Belediyecilik, Gerçek hizmet’ düsturuna atıfta bulunuyoruz. Bunun yanında şeffaf ve katılımcı bir yönetim oluşturmak, hizmette adil davranmak, sürdürülebilir hizmet alanları oluşturmak, kaynakların etkin ve verimli kullanılmak, halkımız ile düzenli iletişim kurmak,  toplumun manevi değerlerine saygılı olmak, belediyenin mal ve gelirlerini yetim malı gibi görüp korumak, prensiplerimiz arasındadır. “
 
İLKHA-Siyaset yapmak için neden Hüda Par’ı seçtiniz?
 
Yeniay: “Bizler  hayatımızı yaşarken İslam’ı referans alıyoruz. Bir Müslüman olarak ülkemizle ilgili,  yaşadığımız memleket ve bölge ile ilgili ideallerimiz var. Bu ideallerimizi gerçekleştirmek için çalıştık hep. Bu yolda zorluklarla karşılaştık, bedeller ödedik, zindanlara atıldık ama ideallerimizden vazgeçmek gibi bir lüksümüz yok. Bu gün ülkemizin ve dünyamızın haline bakınca diyoruz ki bir Müslüman’ın, siyasetin dışında kalmaması gerekir. İslami hassasiyete sahip insanların devletin siyasi ve idari kademelerine gelmeleri, ülkenin ve toplumun hayrına olacağını düşünüyoruz. İşte bu yüzden siyasete girmek konusunda niyetimiz hasıl oldu. Mevzuya buradan bakınca Hüda Par dışında, ideallerimiz  kapsamında,siyaset yapacak bir parti yoktu. bu yüzden Hüda Par’ı tercih ettik.”
 
İLKHA-Hüda Par yeni bir parti, henüz kuruluşunu yeni  tamamlamış. Midyat ta güçlü bir tabanınız var mı?
 
Yeniay“Ben konuya, bu soruyu Genel Başkanımız sayın Zekeriya Yapıcıoğlu’nun bir sözü ile cevaplayarak girmek istiyorum. ‘Biz parti davası değil, dava partisiyiz’. Dolayısıyla Kendine Müslüman diyen her insan bizim kardeşimizdir. Biz İslam davasını yaşamak ve yaşatmak derdindeyiz. Bizler toplum ve yönetim olarak İslami hassasiyetlere dikkat edilmesi gerektiğinin derdindeyiz. İnsanlarla oturup kalktığımızda, onlarla haşir neşir olduğumuzda, görüyoruz ki insanların büyük bir çoğunluğu siyaset kurumuna ve belediyecilik konusuna bizim gibi bakıyor. Biz Müslüman olan herkesi tabanımız olarak görüyoruz. Ayırım yapmadan her vatandaşa da hizmet götürülmesi gerektiğini  düşünüyoruz. Zira bizler, sadece siyaset ve  yönetim alanında değil, her alanda halkımızın hizmetkarı olan bir camianın mensuplarıyız.”
 
İLKHA- Belediyeleri yetim malı gibi koruyacağız diyorsunuz. Bu cümleden ne anlamamız gerekir?
 
Yeniay- “Kuran-ı Kerim’de yetimlerin durumuyla ilgili bir çok Ayet-i Kerime mevcut. Yetim malının vebali çok büyüktür. İdareciler  onların mallarını ancak onların lehine olan durumlarda bu malları kullanma hakkına sahiptir. Bunun dışına çıkanlar Cehennemde yanmakla tehdit edilmiştir. Bizler belediyecilik anlayışımızda işte bu konudaki Ayeti Kerimeleri referans alıyoruz. Belediyeler halkın malıdır, dolayısıyla belediye yönetimi ancak halkın lehine olan durumlarda inisiyatif almak mecburiyetindedir. Kendi lehine ve halkın aleyhine işler çevirdiği zaman, karnına girecek olan şey, ateşten başka bir şey değildir. Konu çok hassas ve bizler nasıl bir sorumluluğa talip olduğumuzun farkındayız. Nasip olur da bu sorumluluk sırtımıza yüklenirse, Allah’tan, bize  daha çok yardım etmesini niyaz ediyoruz. Allah bizi kul hakkı, yetim hakkı yemekten muhafaza etsin. Allah hem bizim hem toplumun hayrına olanı nasip etsin.”
 
İLKHA- Midyat’ta dini açıdan farklı bir yapı var, mesela Hıristiyanlar var, Yezidiler var. Siz diyorsunuz ki ‘Biz İslam’ı referans alıyoruz.’ , onlara karşı tavrınız nasıl olacak?
 
Yeniay- “İslam Allah’ın dinidir. Allah da tüm kulların , hatta alemlerin Rabbidir. Rızık ve ihtiyaçlarını da O vermektedir. Dolayısı bizler, temel ihtiyaçların temini konusunda aracı ve kolaylaştırıcı  olmamız, kıymetli bir hizmettir.Bunun yanında  iyilik ve adalette bulunmak  lazım.  Kur’an-ı Kerimde de Mumtehine suresi 8. Ayette ‘Sizinle din konusunda savaşmayan ve yurdunuzdan çıkarmayanlara iyilik ve adalette bulunmanızı  Allah yasaklamaz’ diye buyruluyor. Hz İsa ve Hrirstiyanlar hakkında başka ayetler  de vardır.Örneğin, Cenab-ı Allah,Maide Suresinin  82. Ayetinde, ‘(Ey Muhammed!) Ehl-i Kitaptan, İman edenlere düşmanlık etmede insanların en şiddetlisinin Yahudiler ile Allah’a ortak koşanlar olduğunu görürsün. İman edenlere sevgi bakımından en yakınınında ise, ‘Biz hıristiyanlarız’ diyenleri görürsün. Çünkü onların içinde keşişler ve rahipler vardır. Onlar büyüklük de taslamazlar’ buyurmaktadır. İslam’ın hüküm sürdüğü tarih  boyunca , hakkaniyet noktasında gayr-i Müslimler, hiçbir ayırımcılığa tabi tutulmamışlardır. Referans aldığımız dinimiz, bunu yasaklıyor. Bunun birçok örneğini, gerek Peygamberimizin dönemiminde, gerek Halifeler mesela Hz Ömer döneminde ve gerekse Osmanlı’nın yakın tarihine kadar görebiliriz. Hatta daha yakına gelirsek, bölgemizde, Müslümanlarla  iç içe yaşayan Hıristiyanlar, bunun canlı şahitleridir.  İslam, Hakkı haklıya verme noktasında, din farkı gözetmeyip ,  yeri geldiğinde  Hristiyanın hakkını,  Müslümandan  almıştır. İşte bizim anlayışımız budur.Hizmet ve adalet noktasında , hiçbir şekilde din farkı gözetmemiz söz konusu değildir.”
 
İLKHA- Bize vakit ayırdığınız için teşekkür ederiz.
Yeniay-“Ben teşekkür ederim. Allah muvaffak etsin. Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Amin.”
 
Selahattin Yeniay kimdir?
1962 yılında Midyat’ın Gelinkaya köyünde doğdu. İlk öğrenimini köyde, orta okulu  Adana`da, liseyi Midyat’ta tamamladı. Ege Üniversitesi Fen fakültesi Biyoloji bölümü mezunu olan Yeniay, 13 yıl öğretmenlik yaptı. 2000 yılında İslami düşüncesinden dolayı tutuklanarak 4 yıl cezaevinde kaldı. 2008 yılında tekrar gözaltına alındı ve yargılanması halen devam etmektedir.Umut Der Adana şubesi Başkan Yardımcılığını yapan Yeniay, TESSEP platformunda görev aldı. Yeniay, evli ve 8 çocuk babasıdır.
 
 

Bu haber 2550 defa okunmuştur.

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum